Priser og handelsbetingelser

Pris 2024

Oprettelse inklusivt et års licens: 500 kr.
Gælder både lille og stort system.
Opgradering fra lille til stort system: 200 kr.
Årlig licens uanset system: 250 kr.

Faktura for fornyelse af den årlige licens fremsendes automatisk, hvis ikke aftalen opsiges før licens udløb.
Dækker omkostninger til webhotel, support, samt løbende opdateringer af software.

Er en klub inaktiv i et år, så bliver klubben automatisk sat i bero uden licens. Vil klubben genoptage brugen af systemet skal MBridge kontaktes.
 

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsformular Klik her eller ved E-mail til mbridge@mbridge.dk.

Handelsbetingelser

Køberen køber en licens, som giver adgang til Mbridge software, der ligger på et webhotel på internettet.
Køberen får ved handelens indgåelse udleveret et brugernavn og password til at administrere tilmeldingslister og et brugernavn og password til at administrere visse dele af bruger interfacet (programmet udseende over for brugeren).
Køberen får adgang til softwaren ved at indtaste mbridge.dk/xxxx/ i adressefeltet i en browser. Alle kendte browsere kan anvendes. xxxx er klubbens nummer ved Dansk Bridgeforbund. Er klubben ikke medlem af DBF vil MBridge give klubben et klubnummer uden for DBF nummersystem.

Køberen får ikke udleveret software til lokal installation.
Køberen må udlevere brugernavn og password til alle, som klubben mener har et behov.
Køberen er ansvarlig for at tilmeldingssystemet ikke anvendes til lister af anstødeligt indhold.

Køberen kan opsige aftalen uden varsel. Dette medfører ikke tilbagebetaling af licens.
Mbridge kan med 1 måneds varsel opsige aftalen, hvis den årlige licensbetaling ikke er betalt senest 30 dage efter sidste betalingsfrist.
Mbridge udsender faktura til klubbens formand eller kasserer eller anden adresse aftalt med klubben.
Køberen er ansvarlig for at holde MBridge orienteret om relevante kontaktpersoner af hensyn til faktura mv.

MBridge server ligger på ekstern webhotel. Enkelte kortvarige stop af få timers varighed kan forventes i løbet af et år.
Dette er uden for Mbridge kontrol og Mbridge påtager sig intet ansvar i den forbindelse.

Betingelserne er gældende fra 1. januar 2019.