MBridge forum

Opdatering af slette mulighederne.

Submitted by njmdk on Sat, 02/18/2023 - 19:53
Forums

MBridge har erfaret at enkelte e-mail ikke når frem til modtageren i f. m. sletning af tilmelding. MBridge har derfor installeret et mailprogram, der skulle opfylde de sikkerhedsmæssige krav for modtagelse af e-mails.

MBridge har opdateret brugernes muligheder for at slette en tilmelding. På baggrund af en henvendelse har MBridge gjort det tydeligere, at begge spillere slettes, hvis den ene spiller i parret sletter tilmeldingen.

Lokal tilmelding til distriktsturneringer.

Submitted by njmdk on Sat, 08/06/2022 - 17:29
Forums

På distriktsyds generalforsamling blev der drøftet om man kunne tilmelde til en distriktsturnering lokalt via MBridge og så samle tilmeldinger efterfølgende ved distriktet.

Mbridge kan eksportere tilmeldinger i form af en csv fil. Den kan distriktet importere. Hvis der allerede er tilmeldinger, så kan man bede BC3 om at tilføje tilmeldingerne, så der bliver en samlet liste.  Keine Hexerei.

Frameldingslister

Submitted by njmdk on Mon, 05/09/2022 - 09:52
Forums

MBridge har observeret at flere klubber tillader framelding til klubaftener. Der laves så turneringer for de resterende.

Systemet giver nu mulighed for at lave en frameldingsliste i stedet for en tilmeldingsliste!
Frameldingslisten aktiveres under SETUP i administrationsmodulet.

Flytning til ny webhotel (host)

Submitted by njmdk on Wed, 02/16/2022 - 11:44
Forums

MBridge var installeret på et webhotel (GratisDNS). Det er under nedlæggelse og hjemmesider overføres til one.com.
One.com passer ikke til MBridge opbygning, så MBridge er blevet flyttet til ny webhotel (host).

Der har desværre været nødvendig at lukke for tilmeldinger i en periode. Håber ikke at det gav for mange ulemper.

Navne i tilmeldingslister bliver ikke korrigeret. ÆØÅ vil se mærkelige ud. Ny tilmeldinger vil være korrekte.